... učitelé hlavou a srdcem

@: fishnet@fishnetsro.cz

T.: +420- 596964606

GSM: +420- 774 446 608

 
 
 1. Pro děti od 8 do 14 let ve 4 jazykových úrovních (CH1, CH2, CH3, CH4)

 2. Pro mládež od 14 do 19 let v 6 jazykových úrovních (A1, A2, B1, B2, C1, C2), rodilí mluvčí vyučují již od úrovně B1

 3. místo výuky:

 4. Ostrava - centrum, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava, (u autobus. nádraží ÚAN, učebna 5. patro budova ČSAD Ostrava, zde kurzy pouze pro mládež)

 5. hodinová dotace: 1xtýdně 2 vyučovací hodiny

 6. úroveň CH1 - dotace 90 minut/týdně

 7. Celoroční kurz = 32 týdnů x 2 vyuč. hodiny

 8. Přehled nabízených kurzů: na úvodní straně www.fishnetsro.cz

 9. Výběr kurzů:

 10. Po vyplnění on-line přihlášky obdržíte na e-mail informace o zařazení studenta do kurzu spolu s přístupovými údaji k on-line kartě studenta. V kartě studenta budete mít aktuální přehled o vašich kontaktních údajích, zařazení do kurzu i provedených platbách.


 11. Zaměření výuky:

 12. Fishnet již řadu let poskytuje kurzy pro děti a mládež. Od střední úrovně B1 probíhá výuka pod vedením kvalifikovaného rodilého mluvčího. Výuka je vedena zábavnou komunikativní metodou. Pro dětské třídy i třídy pro mládež jsou neustále rozvíjeny speciální učební plány. Důležitou roli při tvorbě těchto plánu hráli věk dítěte, úroveň znalostí, aspekty motivace a zábavy v učebním procesu. Zdůrazňujeme kvalifikovaný a do detailu promyšlený přístup k žákům. Na jedné straně usilujeme o to, aby hodiny byly dostatečně zábavné a hravé, na straně druhé však dbáme na to, aby tyto motivační aspekty nebyly účelem, ale pouze prostředkem k dosažení předem stanovených cílů jazykové výuky.Ačkoliv komunikativní metoda výuky a důraz na mluvený projev stále převažují, velmi usilujeme o to, aby děti již od začátku získaliy dobré jazykové návyky i gramatické základy, které jsou v počátcích jazykového vzdělávání zásadní. Po uplynutí každého semestru obdrží každý student od svého učitele písemný report o probrané látce i doporučení, na co se má student v dalším studiu jazyka zaměřit. Kromě výuky pořádá jazyková škola celou řadu neformálních mimoškolních aktivit, do kterých se studenti mohou se svými učiteli zapojit a získávat tak živý vztah ke studiu cizích jazyků.

 
 1. přihláška ke studiu zde

konverzace
rodilí mluvčí AJ
- praktický jazyk
proč s námi ?Proc.htmlProc.htmlshapeimage_9_link_0
on-line přihláška
a rozřazovací testhttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskashapeimage_10_link_0shapeimage_10_link_1
kontaktKontakt.htmlfile://localhost/droppedImage-1853.pdfshapeimage_11_link_0
překlady
tlumočeníPreklady.html
jazykové 
audity  Audity.html