... učitelé hlavou a srdcem
 
 
 1. Obecná angličtina pro dospělé v 6 jazykových úrovních (A1, A2, B1, B2, C1, C2), rodilí mluvčí vyučují již od úrovně B1

 2. místo výuky:

 3. Fishnet s.r.o, Vítkovická 1, Ostrava-Moravská Ostrava, učebny Fishnet, 5. patro

 4. hodinová dotace: 1xtýdně 2 vyučovací hodiny

 5. cena zahrnuje kurzovné za 1.semestr anebo zvýhodněná částka za celý rok

 6. Učebnice zdarma při objednání celoročního kurzu.
  Celoroční kurz = 32 týdnů x 2 vyuč. hodiny

 7. Aktuální přehled nabízených kurzů na úvodní straně www.fishnetsro.cz


 8. Výběr kurzů:

 9. Po vyplnění on-line přihlášky obdržíte na e-mail informace o zařazení studenta do kurzu spolu s přístupovými údaji k on-line kartě studenta. V kartě studenta budete mít aktuální přehled o vašich kontaktních údajích, zařazení do kurzu i provedených platbách.  Zaměření výuky:

Při sestavování učebních plánů dbáme především na využitelnost získaných komunikačních znalostí a dovedností v praxi. Při výuce však nespoléháme na ”zázračné” metody. Zdůrazňujeme kvalifikovaný a do detailu promyšlený přístup ke studentům. Struktura kurzu a užívané metody co nejlépe přizpůsobujeme potřebám studenta a předem vytyčeným cílům. Výuka je vedena tak, aby byla pro studenty efektivní, atraktivní a zároveň zábavná. Kurzy na sebe vzájemně navazují, mají ucelený řád a studenti jsou v pravidelných intervalech testováni z probraného učiva. Studenti pravidelně hodnotí úroveň poskytované výuky. Díky této zpětné vazbě jsme za 20 let své existence mohli průběžně vylepšovat metodické přístupy i obsah výukových materiálů.

Většina studentů naše kurzy navštěvuje již několik let a přihlašují k nám další členy rodiny i známé. Hlavní důvody, proč tomu tak je, jsou kromě odborného vedení také velice vlídná a přátelská atmosféra. Vedení školy má vysoké požadavky na úroveň svých pracovníků. Všichni zahraniční lektoři mají vysokoškolské vzdělání, učitelskou praxi a průběžně se podrobují metodickému doškolování pro učitele angličtiny formou odborných seminářů a konferencí. Čeští lektoři mají vysokoškolské vzdělání přímo v oboru anglický jazyk a mnozí složili náročné mezinárodní zkoušky pro učitele angličtiny (např. CELTA či TEFL).
Kromě výuky připravuje pro Fishnet pro své studenty a jejich přátele několik neformálních setkání s angličtinou (filmové večery, kvízové večery, anglický víkend na horách, festival English Week, apod.).

Hledáme takové studenty, kteří chápou znalost cizího jazyka především jako praktickou dovednost. Proto je hlavní důraz kurzů kladen na mluvený projev a poslech. Silná motivace, dobrá atmosféra, komunikativní přístup, interaktivní a zábavná výuka - to jsou některé z hlavních předpokladů úspěchu. 

 
- důraz na komunikaci
3 vyuč. hod./týdně
učebnice v ceně!
rodilí mluvčí od úrovně B1
 1. přihláška ke studiu zde

proč s námi ?Proc.htmlProc.htmlshapeimage_9_link_0
on-line přihláška
a rozřazovací testhttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskashapeimage_10_link_0shapeimage_10_link_1
kontaktKontakt.htmlfile://localhost/droppedImage-1856.pdfshapeimage_11_link_0
překlady
tlumočeníPreklady.html
jazykové 
audity  Audity.html