... učitelé hlavou a srdcem

@: fishnet@fishnetsro.cz

T.: +420- 596964606

GSM: +420- 774 446 608

 
 

        Proč se s námi učit anglicky?


Víme, jak se člověk cítí, když nezvládá cizí jazyk ve škole, v práci nebo na cestách. Dovolte nám, abychom Vám pomohli jej zvládnout. Budeme to dělat s profesionálním přístupem, ale také s radostí a 100% nasazením. Na výuku angličtiny se zaměřujeme již 21 let a svou důvěru v nás vložilo přes 10.000 vyškolených studentů. Zajímá Vás, proč by právě naše jazyková škola Fishnet měla být tím nejlepším místem pro Vás?


Bohaté reference

Již od roku 1991 poskytuje jazyková škola Fishnet každoročně výuku více než 500 studentům a 40 firmám a společnostem. Tou nejlepší referencí naší školy je především fakt, že se k nám studenti stále rádi vracejí a doporučují výuku v naší jazykové škole i svým blízkým.

Učitelé hlavou a srdcem

Záleží nám na srdečném a otevřeném přístupu našich lektorů i na jejich odbornosti. Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory s VŠ aprobací z USA, Velké Británie a České republiky. Naši rodilí mluvčí pracují výhradně pro nás a vyučují již od úrovně B1. Všichni lektoři jsou během celého školního roku pod pravidelným metodickým vedením a účastní se několika odborných seminářů a workshopů pro učitele angličtiny. Většina vyučujících má za sebou dlouhodobé pobyty v anglicky mluvící zemi i pedagogickou praxi.  Angličtina je v naší škole “úředním jazykem”. 

Zázemí školy

Našim lektorům poskytujeme nadstandardní zázemí pro výuku i profesní rozvoj. Velmi rozsáhlá knihovna s materiály pro výuku, on-line zdroje a informační systém školy, elektronická knihovna, pravidelná zpětná vazba k výuce pro lektory od vedení školy i od studentů, četné “přiškolní” aktivity učitelů a studentů v angličtině (anglické tábory, filmové večery, English Week, atd.) - to vše jsou aspekty, které přispívají k vysoké kvalitě našich kurzů, ale také k otevřenému přístupu našich lektorů se zájmem o studenta. 

Široká nabídka kurzů

Naši nabídce naleznete kurzy pro všechny věkové kategorie. Navíc v každém věku můžete u nás angličtinu studovat v jakékoliv jazykové úrovni. Nabízíme výuku pro děti od 8 do 14 let ve 4 jazykových úrovních, dále výuku pro mládež od 14 do 18 let a výuku pro dospělé v 6 jazykových úrovních dle současného standardu Evropské unie, tzv. Evropského referenčního rámce (A1,A2, B1, B2,C1, C2). Vedle těchto komunikativních kurzů obecné angličtiny nabízíme také přípravné kurzy k jazykovým zkouškám FCE a CAE.


Značnou část naší činnosti pokrývá
firemní výuka zaměřená na obchodní angličtinu a užití jazyka v praxi. Na základě vašich požadavků dokážeme zajistit jasný učební plán i měřitelnost pokroku studentů. Provádíme pravidelné testování a vyhotovujeme pravidelná hodnocení. Osnovy výuky umíme vypracovat na míru

Firmám i široké veřejnosti nabízíme krátkodobé intenzivní kurzy. Již 19 let pořádáme
mezinárodní jazykové kempy pro děti (Junior) a mládež (Senior) v Nízkých Tatrách na Slovensku, v Rakousku, v Beskydech či Jeseníkách) s názvem English Christian Fishnet Camp s lektory z USA, Velké Británie a Kanady.

Život školy

Naší snahou je, nebýt pouze anonymní agenturou. Má-li studenty výuka bavit a motivovat, musí si k jazyku nalézt pozitivní přístup. V ideálním případě také pozitivní vztah ke svému učiteli angličtiny i ostatním studentům ve skupině.

Proto také Fishnet cíleně vytváří celou řadu návazných akcí s angličtinou neformálního charakteru:

  1. -English Week (anglický kulturně-vzdělávací celotýdenní festival)

  2. -Fishnet Camps (mezinárodní anglické tábory pro děti a mládež)

  3. -Film Nights (pravidelné filmové večery s konverzací v angličtině)

  4. -Thanksgiving retreat (podzimní víkend pro dospělé na horách s tradiční oslavu svátku Díkuvzdání a slavnostní večeří s pečeným krocanem)

  5. -English Clubs (anglické kluby při školách) 

  6. -Quiz Pub Nights (neformální kvízové večery v angličtině pro dospělé)

Copyright 2019 Fishnet s.r.o.

proč s námi ?shapeimage_8_link_0
on-line přihláška
a rozřazovací testhttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskashapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1
kontaktKontakt.htmlfile://localhost/droppedImage-1851.pdfshapeimage_10_link_0
překlady
tlumočeníPreklady.html
jazykové 
audity    Audity.html