... učitelé hlavou a srdcem

@: fishnet@fishnetsro.cz

T.: +420- 596964606

GSM: +420- 774 446 608

 
 

Součástí firemní výuky jsou tyto výhody:

 1. konzultace a příprava optimálního výukového programu

 2. cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština

 3. moderní učebnice renomovaných vydavatelů (International Express, Business Objectives, Pass Cambridge BEC Vantage, BEC Higher, New English File, Business Vocabulary in Use) doplněné vlastními materiály

 4. jazykový audit, vstupní, průběžné a závěrečné testování

 5. vedení přesné dokumentace

 6. stálá supervize kvality výuky

 7. flexibilita a přizpůsobení výuky individuálním potřebám

 8. rychlý růst

 9. všeobecné jazykové kurzy i široké spektrum možností odborného zaměření

 10. příprava k mezinárodním zkouškám (FCE, CAE, TOEFL)

 11. kvalifikovaný mezinárodní tým VŠ lektorů s praxí

 12. od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty

 13. přímo na pracovišti nebo v našich učebnách


Jak postupovat?


Kontaktujte naší školu na fishnet@fishnetsro.cz, tel.: +420-774 446 608

Informujte nás o vašich požadavcích:

 1. -předpokládaný počet hodin výuky týdne

 2. -jazyková úroveň a zaměření výuky

 3. -k jakému účelu chcete cizí jazyk studovat


Na základě Vašich požadavků zdarma vypracujeme a navrhneme cenovou kalkulaci, ale také optimální učební plán výuky. V případě zájmu jsme schopni nabídnout 1 hodinu zdarma “na zkoušku”. Výuka může probíhat v našich prostorách na Husově 9 v Ostravě nebo na Jeruzalémské 1 v Praze 1. Lektor může také dojíždět na vaše pracoviště nebo domů.


Studijní plán podle Vašich potřeb

Učební plán bude odpovídat Vašim požadavkům a potřebám Vašich zaměstnanců. Úroveň prohloubených znalostí a dosažení cílů jsou pak pravidelně monitorovány a vyhodnocovány formou pravidelného testování a písemných evaluací.

Specializace není problémem

Při sestavování učebních plánů budeme vycházet z jazykových potřeb Vaší společnosti. Vedle standardní skupinové výuky obecné angličtiny na všech jazykových úrovních naše škola již řadu let poskytuje výuku specializované angličtiny (ESP) zaměřenou na praktický obchodní styk (Business English) či angličtinu z oblasti bankovnictví a financí. Kromě výuky v malých skupinách nabízíme také výuku individuální. Výhody individuální výuky jsou nesporné – maximální kontakt s jazykem v průběhu výuky, úplné přihlédnutí k individuálním schopnostem studenta, flexibilní studijní rozvrh a jiné.

Výhody firemní výuky

Tyto kurzy se vyznačují flexibilitou studijního plánu i časového rozvržení výuky, nabízejí specializaci v rámci jazyka a libovolný počet studentů ve skupinách. Zaměstnanci firmy mohou studovat ve skupinách se svými spolupracovníky, což jim může být motivací i příjemným zpestřením při studiu. V těchto kurzech se snažíme, aby byl zajištěn maximální pokrok všech studentů ve skupině a zároveň, aby se vždy přihlíželo k individuálních schopnostem každého studenta. Výuka může probíhat v učebnách naší jazykové školy nebo přímo v prostorách Vaší firmy.


Nabízíme:

•kurzy obecné angličtiny (příp. francouzštiny, polštiny)

•kurzy specializované angličtiny (např.:obchodní angličtiny a angličtiny z oblasti bankovnictví a financí)

•přípravné kurzy na mezinárodní jazykové zkoušky FCE, CAE, BEC


Kurzy obecné angličtiny

Kurzy obecné angličtiny jsou základem naší nabídky pro firmy. V těchto kurzech je cílem zdokonalit jazykové schopnosti studentů na všech úrovních jazyka. Jazykové oblasti gramatiky a konverzace jsou zde tedy přibližně stejně důležité a jsou doplňovány výukou poslechu, čtení a užití písemné formy jazyka. Na začátečnických úrovních jazyka se soustředíme na upevnění struktur a gramatických postupů, které tvoří základ tolik potřebný pro další budování jazyka, a doplňujeme je do co možná největší míry praktickým užitím v konverzaci. Na pokročilých úrovních jazyka se soustředíme jak na zdokonalení již získaných gramatických znalostí, tak zdůrazňujeme komunikativní složku jazyka a zdokonalení jazykového projevu studentů.

Z důvodů organizačních a učebních máme výuku jazyka od jeho úplných začátků po velice pokročilou fázi rozdělenu do 6 jazykových úrovní dle schválených standardů EU: A1(úplní začátečníci), A2 (mírně pokročilí), B1, B2 (středně pokročilí) a C1, C2 (pokročilí). Tyto “ideální typy” nám slouží především při vytváření studijního plánu, ale také pro orientaci studentům. Skupina s 4-6 studenty by podle našich standardů měla při studiu 2 hodiny týdně absolvovat 1 stupeň za jeden školní rok (dotace asi 90 vyuč. hodin).

Počet studentů ve studijní skupině není v naší nabídce pro firmy nijak omezen. Doporučujeme však, aby ve studijních skupinách byli alespoň tři nebo čtyři studenti (především z důvodů metodologických) a maximálně 15 studentů. Tyto čísla ovlivňují především strukturu kurzu, ale v důsledku také jeho efektivitu – např. příliš vysoký počet studentů ve skupině může zásadně snížit efektivitu studia bez ohledu na kvality vyučujícího.

Intenzita studia je v rámci nabídky pro firmy také velice flexibilní. Nejefektivnější studium je samozřejmě takové, které zajišťuje častý styk s jazykem. Proto obecně doporučujeme studium přibližně dvakrát dvě hodiny týdně. Uvědomujeme si však, že často není možné obětovat tento čas, a proto jsme schopni zajistit výuku např. pouze jednu či dvě hodiny týdně, podle možností a přání studentů. Výuka může probíhat buď v jazykové škole Fishnet nebo přímo ve Vaší firmě.

Kurzy specializované angličtiny (ESP)

Tyto kurzy nabízíme především pro studenty, kteří si již základní jazykové znalosti a dovednosti osvojili, neboť specializace na určitou oblast užití jazyka je možná pouze tehdy, pokud jsou zvládnuty jeho základní funkce.

Specializaci nabízíme především v oblasti standardní obchodní angličtiny: Business English. Tento typ kurzu připravuje studenty na praktický obchodní styk probíhající v angličtině a to jak v ústní, tak v písemné formě. K tomuto kurzu používáme především řadu materiálů pro výuku business English z nakladatelství Cambridge University a z nakladatelství LTP Business. Doba trvání a přesná struktura kurzu není pevně stanovena a obě tyto složky by byly určeny na základě domluvy se zákazníkem.

Pokročilejším studentům nabízíme specializaci v oblasti bankovnictví a financí. Pro tento kurz jsou užívány materiály Headway zaměřené na bankovnictví a řada doplňkových ESP materiálů.

Po domluvě nabízíme různé formy specializace, které nepatří mezi standardní nabídku. Omezením jsou zde dostupné učební materiály a nesporná náročnost určitých jazykových oblastí – např. čistě technická či vědecká angličtina.

Přípravné kurzy pro mezinárodní zkoušky FCE, CAE a BEC

všeobecné informace:

•mezinárodně uznávané zkoušky University of Cambridge Local Examinations Institute,

•získaný certifikát prokazuje dosažený stupeň jazykových znalostí bez časového omezení,

•zkouška probíhá na Britském centru zpravidla 2x ročně (červen, prosinec)

•zkušební poplatek činí zhruba cca 4500 Kč.

FCE

•příprava na prestižní mezinárodní zkoušky UCLES First Certificate in English

•servis jazykové školy zahrnuje přípravu a simulaci zkoušky, nikoli však zkušební poplatek.

CAE

•příprava na prestižní mezinárodní zkoušky UCLES Certificate in Advanced English

•servis jazykové školy zahrnuje přípravu a simulaci, nikoli však zkušební poplatek.

BEC

•příprava na prestižní mezinárodní zkoušky Business English Certificate,

•servis jazykové školy zahrnuje přípravu a simulaci zkoušky, nikoli však zkušební poplatek.

 
obchodní angličtina, němčina,
 francouzština, španělština
- odborná angličtina
- učební plány na míru
- monitoring jazykového postupu
- reporty a evaluace
proč s námi ?Proc.htmlProc.htmlshapeimage_9_link_0
on-line přihláška
a rozřazovací testhttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskahttp://www.fishnetsro.cz/eprihlaskashapeimage_10_link_0shapeimage_10_link_1
kontaktKontakt.htmlfile://localhost/droppedImage-1859.pdfshapeimage_11_link_0
překlady
tlumočeníPreklady.html
jazykové 
audity  Audity.html